Medicinski proizvodi i uređaji u rasponu od silikonskih implantanata do kirurških instrumenata bit će podložni mnogo učinkovitijoj kontroli kada na snagu stupi nova regulativa izglasana u Europskom parlamentu na sjednici u utorak, 22. listopada.

Osnovni cilj nove regulative o medicinskim uređajima je usklađenje zakona i pravila s napretkom i novim spoznajama u medicini. U zadnja dva desetljeća, od kada je na snazi prijašnja direktiva, napravljeni su krupni koraci naprijed u polju medicinskih uređaja i inovacija. Osim toga, skandali poput francuskih implantanata s industrijskim silikonom i neispravnih umjetnih kukova poljuljali su povjerenje europskih građana u nadzorne organe i postojeće zakonodavstvo.

Zastupnica Biljana Borzan, inače članica Odbora za javno zdravstvo, upozorila je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o potrebi pronalaženja ravnoteže između što bržeg puštanja na tržište novih, potencijalno spasonosnih proizvoda, i maksimalne zaštite korisnika.

“Najviše koristi od napretka u ovom polju imali su pacijenti i zato se inovacije i njihova upotreba moraju stalno poticati, no nikad na uštrb zaštite tih istih pacijenata. Europa ima najbolje liječnike na svijetu, ali oni i pacijenti moraju znati da raspolažu opremom koja je kvalitetna i sigurna,” kazala je Borzan.