Kako napreduje prevođenje službenih dokumenata i publikacija EU na hrvatski, pitala je eurozastupnica Biljana Borzan Europsku komisiju i Vijeće EU. 

Otkako je u srpnju ove godine postala članicom EU hrvatski je jezik 24. službeni jezik zajednice. Jezična je ravnopravnost ugrađena u sve ključne ugovore EU a Povelja Europske unije o temeljnim pravima u člancima 21. i 22. izričito zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju na osnovi jezika. U praksi, to znači da hrvatskim građanima, njezinim institucijama, tvrtkama te organizacijama službeni dokumenti i publikacije tijela i institucija EU moraju biti dostupni na – hrvatskom.

Tijekom pristupnih pregovora jedna od velikih zamjerki hrvatskoj strani bilo je, navodno, sporo prevođenje zajedničke pravne stečevine ( acquisa ) na hrvatski jezik. Istovremeno, službe EU pripremale su se za prevođenje tako da danas dio dokumenata Europskog parlamenta, Vijeća EU ili Europske komisije te drugih institucija ima i svoju hrvatsku inačicu. Uvježbavanje simultanih prevoditelja još je u tijeku. Vijeće EU je počelo prevoditi informativne dokumente za građanstvo tek kada je bilo posve sigurni da će Hrvatska ući u EU pa su tek ovih dana u opticaj krenule prve brošure na hrvatskom.

„Svjesna sam kako se nije moglo očekivati da će posao prevođenja na hrvatski već biti gotov no od 1. srpnja prošlo je pola godine. Sudeći prema situaciji u Europskom parlamentu za pretpostaviti je kako ni u drugim europskim institucijama, poput Komisije, Vijeća itd. svi dokumenti i publikacije još uvijek nisu prevedeni na hrvatski jezik“, konstatirala je zastupnica SDP-a u EP Biljana Borzan šaljući sljedeće upite Europskoj komisiji i Vijeću EU:

  • Kako napreduje uvođenje hrvatskog jezika u institucije EU i koji su problemi?
  • U kojoj su mjeri ispunjeni planovi kadrovskog popunjavanja prevodilačkih službi, prevođenja i komunikacije na hrvatskom jeziku?
  • Kakva je propagacija priopćenja iz institucija EU na hrvatskom jeziku po Hrvatskoj?

Ukoliko želite znati više o jezicima u EU http://ec.europa.eu/languages/