Pojava proizvoda Miracle Mineral Solution (MMS)  na hrvatskom tržištu, koji se nabavlja preko interneta za tobožnje liječenje autizma, na hrvatskom tržištu pokazala je ranjivost sustava EU na šarlatanke terapije, smatra zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Hrvatska predstavnica u Odboru za zaštitu potrošača i u Odboru za javno zdravstvo Europskog parlamenta Biljana Borzan, još je prošle godine poslala zahtjev Europskoj komisiji za hitnom evaluacijom mjera koje se poduzimaju kako bi se spriječilo širenje lažnih lijekova na tržištu EU iz inozemstva.

“Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 50 posto lijekova kupljenih na internetu lažno. U velikoj akciji Interpola 2011., u samo tjedan dana obustavljena je prodaja 2,4 milijuna lažnih tableta, a 13 500 internet stranica je zabranjeno”,objašnjava Borzan.

Jučer je Europska komisija objavila dopune Direktive o krivotvorenim lijekovima. Uvela je nove obavezne značajke na provjerenim lijekovima , primjerice jedinstvene identifikacijske oznake i zaštite od otvaranja. Sigurnosnim značajkama jamčit će se autentičnost lijeka, od čega će koristi imati i bolesnici i poduzeća, a ojačat će se i sigurnost lanca opskrbe lijekovima – od proizvođača i distributera do ljekarni i bolnica.

“Potrošač treba ignorirati  sve ponude koje zvuče predobro, čudotvorno i prejeftino da bi bile istinite. U svojoj praksi sam se susretala s pacijentima koji su iz očaja uzimali pripravke koji navodno liječe rak. Pripravak im nije pomogao, a dodatno su se pojavile nuspojave poput jetrenog oštećenja, poremećaja u pigmentaciji kože i slično”, kaže Borzan.

“Reklame nam redovito iskaču dok pretražujemo internet ili čak dolaze e-mailom. Ljudi su i dalje u iskušenjima da kupe takvu terapiju jer je primjerice “Viagra” kupljena na internetu i do 5 puta jeftinija. Međutim, takva “Viagra” nerijetko sadržava zamjenske sastojke koji mogu dovesti do infarkta u srčanih  bolesnika”, objašnjava Borzan.

Kazneni zakon u Hrvatskoj propisuje kazne samo za proizvode za koje se dokaže da imaju štetan učinak za zdravlje, ali Borzan smatra da obmana mora biti kažnjiva i u slučaju kada proizvod nema negativne učinke na zdravlje, jer valja uvažiti emocionalni i financijski trošak. Procjena je da se prodajom krivotvorenih lijekova godišnje zaradi oko 60 puta više novca nego prevarama s kreditnim karticama.

“Tražila sam od Komisije više napora za podizanje svijesti štetnosti pripravaka s interneta, pogotovo onih koji dolaze is trećih zemalja, i upoznavanja potrošača s novim pravilima. Prošle godine je uvedena oznaka za sigurne online ljekarne u EU , ali nije u potpunosti zaživjela. U međuvremenu su sve češći pokušaji zarade na invazivnim štetnim pripravcima poput MMSa koji dolaze is SAD-a gdje se ne primjenjuju pravila EU”, kazala je Borzan.

Bruxelles, 10/02/2016.