Zastupnica Biljana Borzan iskoristila je svoje pravo i 13.kolovoza Europskoj komisiji kao izvršnom organu EU postavila pitanje vezano uz poboljšanje prometnog položaja Hrvatske.

– Uključivanje hrvatskih prometnih pravaca u Transeuropsku prometnu mrežu  je izrazitno bitno radi dobivanja sredstava iz strukturnog fonda za gradnju na istima. Pelješki most je trenutno najvažnije prometno pitanje u Hrvatskoj, ali zasigurno nije i jedino, – obrazložila je Borzan.

Pitanje prenosimo u cijelosti:

“Europska unija trenutno redefinira svoju prometnu politiku te su već poduzeti neki od najvažnijih koraka. Izrađena je nova karta TEN-T koja prikazuje nove osnovne pravce i cjelokupnu prometnu mrežu, a izvještaj dobro napreduje u okviru zakonodavnog postupka. Kao buduća država članica Hrvatska je u određenoj mjeri bila uključena u izradu nove politike, ali glavna prometna pitanja ostala su neriješena, naročito ona koja se odnose na susjedne države koje nisu članice EU-a. Osim toga, Hrvatska ima i kopnenu i morsku granicu te je stoga suočena s brojnim izazovima koje nemaju druge države članice koje ne graniče s državama koje nisu članice EU-a.

Optimalno definiranje prometnih veza između jugoistočne i srednje Europe odlučujući je element za povezivanje tih regija. Europski pravac E59 koji povezuje srednju i jugoistočnu Europu jedan je od primjera takvih vitalnih veza. Osim što će to donijeti korist državama članicama EU-a, boljom prometnom infrastrukturom stvorit će se dodatna vrijednost kao stabilizirajući faktor za države regije koje nisu članice EU-a.

U tom kontekstu, nova reforma prometne politike planirana za 2023. trebala bi obuhvatiti i opsežnu reviziju i redefiniranje određenih prometnih pravaca.

U sklopu pripreme za to, trebalo bi osnovati interesnu skupinu sastavljenu od predstavnika država članica. Smatra li Komisija to mogućim, te unutar kojeg pravnog okvira?”