Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan imenovana je izvjestiteljicom za EU makro regionalne strategije od strane Odbora za okoliš, zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta.

„Radi se o redovitom dvogodišnjem izvještaju o njihovoj implementaciji, cilj kojeg je vidjeti što se dosad napravilo i što može bolje. Fokus će mi biti na dvije makro regionalne strategije u kojima Hrvatska sudjeluje, Dunavsku i Jadransko-jonsku. Katastrofalne poplave koje smo 2014. doživjeli u Slavoniji i problem s plovećim otpadom u Jadranu su primjeri problema koje moramo rješavati zajedno sa susjedima,“ kazala je Borzan.

Četiri makro regionalne strategije EU su Baltička, Dunavska, Jadransko-jonska i Alpska te pokrivaju 270 mil. stanovnika u 19 EU članica i 8 ne-EU članica.

EU Strategije su oblik suradnje EU i ne-EU država neke regije, osmišljene s ciljem da predstavljaju okvir za rješavanje pitanja koja države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, već je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje.

„Očuvanje bio-raznolikosti, kvalitete zraka i tla, vode i mora su ciljevi makro regionalnih strategija. Ti ciljevi su sasvim spojivi s poticanjem održivog turizma, inovacija i bolje prometne povezanosti. U izvještaju ću predstaviti dosadašnje stanje i predložiti određene mjere za bolje usklađenje tih dvaju pravaca,“ najavila je hrvatska europarlamentarka.

Dunavskom strategijom obuhvaćeno je 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

„Naša država je za prioritete svog djelovanja unutar Dunavske strategije odredila unapređenje inter-modalnog prometa i učinkovito povezivanje dunavske s jadranskom regijom te povećanje gospodarske konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i razvoj turizma“ kazala je Borzan.

Jadransko-jonska strategija obuhvaća četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija ), te četiri zemlje koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija ).

„Što se tiče Jadransko-jonske strategije,  za Hrvatsku su prioriteti osiguranje opskrbe energijom, rješavanje pitanja nepotpune povezanosti u okviru prometnih pravaca te razvoj luka i ruralnog zaleđa čime de se RH snažnije pozicionirati unutar EU kao energetsko i prometno čvorište,“ pojašnjava Borzan.

Bruxelles, 20.6.2017.