Danas je Odbor za transport i turizam Europskog parlamenta izglasao Direktivu o pravima putnika u željezničkom prometu. Na Direktivi je radila i naša europaralmentarka Biljana Borzan.

„Jako puno korisnika željezničkog prijevoza se boji da u slučaju kašnjenja vlaka, loše konekcije ili otkazivanja neće moći ostvariti nikakva prava. Tome pridonosi činjenica da se većina država članica ima mehanizme kojima svoje željeznice izuzima iz obaveza o pravima potrošača. Danas je izglasan novi prijedlog prema kojem bi se putnike puno bolje zaštitilo“, objašnjava Biljana Borzan.

Prema novom prijedlogu koji će se primjenjivati i na prekogranični i na regionalni domaći prijevoz, putnici će moći u slučaju kašnjenja od 60 do 90 minuta tražiti povrat od 50 posto iznosa karte, od sat i pol do dva 75 posto, a za svako kašnjenje dulje od dva sata putnik ima pravo na povrat cjelokupnog iznosa karte. Ta prava će moći ostvariti čak i ako je kašnjenje uzrokovano lošim vremenskim uvjetima.

„Prijedlog također bolje regulira prava putnika koji imaju više karata za jedno putovanje, jer često u slučaju kašnjenja prvog vlaka, zakasnite na slijedeći. Uz to, regulira i pravo na informaciju. Dakle, putnik pri kupovini mora biti obavješten o najboljim opcijama i o svojim pravima“, kaže Borzan.

Nakon glasanja u Odboru prijedlog još treba proći završne pregovore s Vijećem i Komisijom.

Bruxelles, 9.10.2018.