U Odboru za ravnopravnost spolova i ženska prava u Europskom parlamentu danas je izglasano Izvješće o pravima žena i muškaraca za 2013. godinu. 

Izvješće oko kojeg su se prošle godine lomila koplja na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, i koje nije prošlo, zahvaljujući među ostalim i hrvatskim zastupnicima iz redova EPP, je jutros izglasano u nadležnom odboru Europskog parlamenta.

Najvažnije točke Izvješća koje se prije svega odnose na jednakost u plaćama za jednak rad, zaštitu žena od nasilja, pravo na dostupnu medicinsku skrb i pobačaj su usvojene zahvaljujući prije svega tijesnoj lijevoj većini u Odboru koja je podržala izvjestitelja Marca Tarabellu iz Grupe socijalista i demokrata.

Biljana Borzan, zamjenska članica Odbora za ravnopravnost spolova, izrazila je zadovoljstvo što su svi njeni amandmani na Izvješće usvojeni.

Velik dio izvješća posvećen je nasilju nad ženama koje u Europi trpi svaka treća žena. Zastupnica Borzan se založila za mjere osnaživanja žena u prijavljivanju zločina i skrbi o njima nakon prijave. Naime, procjenjuje se da se tek 20 posto nasilja prijavi policiji. I u tim rijetkim slučajevima kada do prijave dođe svaka druga žrtva bude zadovoljna konačnim ishodom.

“Posebno me zabrinjava nasilje na Internetu o čemu sam ranije pisala Europskoj komisiji. Ono postaje trend u cijeloj EU i zastrašujuće je kada se događa među maloljetnicima na društvenim mrežama jer se takvo ponašanje počinje doživljavati kao nešto normalno. Internet nadilazi državne granice i potrebno je zauzeti zajedničku poziciju na razini Unije kako bi se kvalitetno uredilo digitalno tržište”, kazala je Borzan. U Hrvatskoj 93% maloljetnika ima profil na društvenim mrežama, a svaki peti na njima provede više od 3 sata dnevno. Čak 12,1% djece je doživjelo nasilje na društvenim mrežama, a 9,6% se ponašalo nasilno.

Socijalisti i demokrati su posebnu pozornost pridali i ekonomskoj jednakosti žena i muškaraca. Zastupnica Borzan je u zajedničkom amandmanu s izvjestiteljem  i kolegicom Vioricom Dancilom istaknula kako je potrebno razviti strateški pristup kako bi se povećala zapošljivost žena, posebno u ruralnim područjima, te im se osigurale dostojanstvene mirovine.

Borzan je podnijela amandman koji se tiče uključivanja više žena u kliničke studije.  “Naime, mnogi lijekovi ne budu testirani na ženama i kada budu odobreni izazovu nuspojave kod pacijentica. Zato sam i kao liječnica pozvala na ispravnu implementaciju Regulative 536/2014”, objašnjava Borzan.

“Izvješće će u ožujku biti na dnevnom redu plenarne sjednice u Strasbourgu. Zabrinuta sam hoće li proći u ovom obliku, prije svega jer  je i na Odboru tijesnom većinom zadržan paragraf o pravu žena na pobačaj i pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Unatoč tome, današnje glasovanje je nedvojbeno korak u pravom smjeru k osiguravanju ravnopravnosti žena i muškaraca”, kazala je Borzan.