Odbor za okoliš, zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta izglasao je rezoluciju u kojoj poziva na uvođenje obveznog označavanja zemlje podrijetla mesa koje je sastojak drugih proizvoda. Primjer takve prerađene hrane su npr. smrznute lazanje, hamburgeri i sendviči.

Prema sadašnjim EU propisima obvezno je označavanje zemlje podrijetla samo za svježu govedinu i teletinu. Od ove godine označavanje postaje obvezno za svježu svinjetinu, janjetinu, jaretinu i meso od peradi, no podrijetlo mesa u prerađenoj hrani i dalje neće biti obvezno označavati. Cilj je rezolucije resornog odbora Europskog parlamenta da se takva situacija promijeni.

“Nakon velikih skandala s pokvarenim mesom i konjetinom koja je prodavana kao govedina javila se potreba za zakonskim rješenjem koje bi takve incidente onemogućila. Zato smo Europskoj komisiji poslali signal da predloži nove propise”, kazala je zastupnica Biljana Borzan koja je na tekst rezolucije utjecala putem amandmana.

Deklaracija na kojoj ne piše da npr. lazanje proizvedene u Njemačkoj  sadrže govedinu iz Rumunjske nije poštena prema potrošačima i otvara put za razne prevare. Borzan je u obrazloženje rezolucije uključila dio u kojem u osnovi stoji da će označavanje zemlje podrijetla mesa olakšati zemljama članicama borbu protiv prevara s hranom i kažnjavanje počinitelja.

“Smatram da je to u interesu europskih potrošača, njih 90 posto želi znati odakle je meso koju jedu. Zajedničko tržište Europske unije otvara brojne mogućnosti izbora za potrošače i proizvođače, ali ima i rupa koje iskorištavaju bezobzirni špekulanti. Takve rupe treba zatvoriti, a zdravlje i potrošačka prava građana dodatno zaštititi,” poručila je Borzan.

Bruxelles, 22. siječanj 2015.