Europski parlament je u ponedjeljak navečer raspravljao o Izvješću za europsku strategiju za ravnopravnost spolova za naredno petogodišnje razdoblje.

Izvjestiteljica njemačka socijaldemokratkinja Maria Noichl je predstavila ambiciozan dokument uvažavajući doprinos velikog proja kolega iz različitih grupa. Istaknula je kako zadnja Strategija za ravnopravnost spolova nije polučila značajne rezultate. Ostvarenje rodne jednakosti je preduvjet ostvarenja općih ciljeva EU poput povećanja zaposlenosti i smanjenja jaza u plaćama.

Hrvatska zastupnica u Odboru za ravnopravnost spolova Biljana Borzan (SDP) je uložila amandmane kojima je tražila lakši pristup financiranju projekata za poduzetnice. Također je tražila da se podrži uvođenje spolnog odgoja u školama kako bi se što uspješnije borili protiv rodnih nejednakosti. Svi njeni prijedlozi su usvojeni.

Budući da je konzervativna struja, prije svega Europska pučka stranka, preglasana u Odboru, pučani su podnijeli alternativni tekst na samoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu koji izostavlja niz mjera koje su u originalnom prijedlogu.

U svom govoru zastupnica Borzan je pozvala kolege da podrže sveobuhvatni prijedlog zastupnice Noichl: “Alternativni prijedlog nije ništa više doli birokratski dokument koji niti šteti niti koristi, a ne uključuje neke od najvažnijih dimenzija borbe za rodnu ravnopravnost poput smanjenja nasilja nad ženama, uvažavanja grupa koje se suočavaju s dvostrukom diskriminacijom (osoba s invaliditetom, Romkinja, migrantica itd.). Nadalje, taj prijedlog potpuno ignorira činjenicu da EU svojim sustavom vrijednosti treba biti primjer u svijetu iz kojeg svakog dana dolaze vijesti o užasnim zločinima nad djevojčicama i ženama”.

Borzan, koja je izvjestiteljica socijaldemokrata za budžet Odbora za ravnopravnost spolova, je dodala kako prijedlog EPP ne adresira financijska sredstva potrebna za ostvarenje mjera niti traži obvezujuće zakonodavne akte kako bi se smanjila rodna nejednakost. Time sve ostaje mrtvo slovo na papiru.

“Alternativni prijedlog pučana ocjenjujem prije svega neodgovornim. Izražavam žaljenje što kolege iz EPP-a pod izlikom načela supsidijarnosti koče napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti i nameću svoje nazadne stavove!”, kazala je Borzan.

Na glasovanju u utorak, prijedlog pučana nije prošao sa 291 glas za i 358 protiv te 19 suzdržanih. Tekst izvjestiteljice Noichl je izglasan sa 341 glas za i 281 glas protiv te 81 suzdržan. Lijeva većina je uspjela izglasati i prava žena na univerzalni pristup zdravlju, prije svega seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Podržano je pravo žene na izbor i pristup kontracepciji.

“Ovo je velika pobjeda za položaj žena u narednih 5 godina! Lijeva većina se uspjela izboriti za bolji tekst koji obvezuje Komisiju na konkretne poteze”, komentirala je glasanje Borzan.

“Danas je dobar dan za jednakost žena u Europi, ali ovo je prvi korak. Sada Komisija treba izraditi sveobuhvatnu strategiju sa jasnim ciljevima i rješenjima”, kazala je Noichl.

Video