Zamjenska članica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta Biljana Borzan (SDP) je dobila odgovor Europske komisije na pitanje kako povjerenica za unutarnje tržište Bienkowska namjerava spriječiti varanje potrošača prodajom uređaja koji su programirani da se pokvare čim im istekne jamstvo.

Europska unija Direktivom o ekološkom dizajnu  iz 2009. predviđa utvrđivanje zahtjeva za najkraće zajamčen životni vijek proizvoda, najkraće vrijeme raspoloživosti rezervnih dijelova i mogućnost popravka, pod uvjetom da su zahtjevi gospodarski opravdani.

Nadalje, u skladu s Direktivom o prodaji robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu potrošači dobivaju najmanje dvogodišnje pravno jamstvo za kupljene proizvode.

“Unatoč tome, prema izvješću Europskog potrošačkog centra, kvarenje kućanskih aparata je u značajnom porastu u posljednjih nekoliko godina. S obzirom na napredak tehnologije, logično je zapitati se je li riječ o tzv.”funkcionalnoj grešci”, odnosno namjernom propustu u proizvodnji kako bi se kupce primoralo da kupe novi proizvod. Naravno, u takvoj situaciji kupci nisu zaštićeni jamstvima”, kazala je Borzan.

Komisija je odgovorila kako je zatražila razvoj normi koje se odnose na trajnost proizvoda. Pokrenuta je studija o trajnosti kućanskih zamrzivača i pećnica. Prilikom provedbe Direktive o ekološkom dizajnu, Komisija će i dalje razmatrati jesu li takvi zahtjevi primjereni s obzirom na pojedinačne proizvode.

Također, Europska komisija je pokrenula studiju o funkcioniranju pravnih i komercijalnih jamstava za potrošače u EU-u koja bi trebala biti završena tijekom 2015. i čiji će se rezultati uključiti u sljedeći program o prikladnosti propisa (REFIT).

Ocjenjivanjem zakonodavstva o zaštiti potrošača u okviru REFIT-a, što je predviđeno za 2016., bit će obuhvaćena i Direktiva o prodaji robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu. Ocijenit će se novi izazovi na tržištima i razmotriti pitanja povezana s jamstvom za materijalnu robu.

“Tehnologija se razvija iznimno brzo, proizvođači se vode vlastitom dobiti, a potrošači zbog spore legislative ostaju nezaštićeni. Odgovor Komisije pokazuje kako postoji volja da se nakon procjene stanja propisi promjene u cilju zaštite potrošača te ekološke i energetske efikasnosti. Jamstveni list treba određivati zaštitu potrošača, a ne mjeru za maksimalizaciju dobiti proizvođača!”, komentirala je Borzan.

Više informacija:

http://www.biljanaborzan.eu/hr/novosti-detalji/stanite-na-kraj-programiranom-kvarenju-uredaja-i-zastitite-potrosace-169