Povodom saslušanja kandidatkinje za povjerenicu Europske komisije za pravosuđe, ravnopravnost spolova i zaštitu potrošača Vere Jourove, zastupnica Biljana Borzan (SDP) je postavila pitanje Komisiji o jednakoj kvaliteti proizvoda u svim državama članicama EU.

Slovačka udruga potrošača je još 2011. godine objavila istraživanje u kojem tvrdi kako najveće multinacionalne kompanije koje proizvode hranu i pića jednako pakiraju proizvode različite kvalitete za istočno i zapadno tržište EU. Proizvodi se reklamiraju na isti način u svim članicama.

Nastavljajući svoj angažman iz prethodnog mandata, ovoga puta kao zamjenska članica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, europaralmentarka Borzan je istaknula kako se potrošači u novijim državama članicama često žale da kupuju proizvode niže kvalitete za istu ili čak višu cijenu nego potrošači u zapadnoj Europi. Komisija je dosada na zahtjeve za harmonizacijom kvalitete proizvoda odgovarala stajalištem da ako su deklaracije na proizvodima u skladu s regulacijama EU i ukoliko nema ugroze za sigurnost potrošača, ne možemo govoriti o kršenju prava potrošača.

Zastupnica Borzan je pitala kandidatkinju za povjerenicu EK koliki naglasak namjerava staviti na jednaku kvalitetu proizvoda na istočnom i zapadnom tržištu u svom mandatu te koja su očekivanja u tom pogledu od nove Direktive o deklaracijama na proizvodima koja bi trebala stupiti na snagu sredinom prosinca ove godine. Također, pitala je planira se ići u reviziju Direktive o obmanjujućem oglašavanju, za koju smatra da je odavno zakašnjela.

“Europska komisija se više ne smije više izgovarati na bazičnu sigurnost i točne deklaracije, dok je jasno da multinacionalne kompanije jednakim oglašavanjem obmanjuju potrošače. Moja je dužnost da predstavljam upravo potrošače, a ne kompanije. Moramo biti svjesni da pravedno unutarnje tržište ovisi o kvalitetnoj informiranosti i zaštiti potrošača!”, naglasila je Borzan.