Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan (SDP) je povodom saslušanja kandidata za povjerenike Europske komisije postavila pitanje o niskoj razini ženskog poduzetništva u EU.

Strategija 2020 veliku važnost pridaje razvoju poduzetništva i povećanju ženske samozapošljivosti. Međutim, pokazatelj broja novopokrenutih poslovnih pothvata za žene je relativno nizak za sve članice EU. Samo u Hrvatskoj je prema najnovijim pokazateljima tek 19,4% poticaja za malo i srednje poduzetništvo otišlo u ruke žena, a mjere posebnog kreditiranja za žene se više ne provode. Slična situacija je u drugim državama članicama EU.

Nezaposlenost žena u Europi raste. One su prema istraživanjima u većem riziku od siromaštva, a ciljevi Strategije 2020 o 75% zaposlenosti su ovim tempom neostvarivi.

“Žene unatoč realno boljoj obrazovanosti od muškaraca, u poduzetničke vode ulaze rjeđe nego muškarci i to motivirane nužnošću, a ne uočenom prilikom. Na razini EU je udio poduzetnica 33% , a u novopokrenutim pothvatima tek 30%”, kazala je Borzan.

Žene kao najčešći razlog smanjenje poduzetničke aktivnosti navode nemogućnost usklađivanja posla i obitelji, nedostatak mentorstva, otežan pristup financiranju zbog nedostatka vlasništva nad nekretninama itd. Tzv. Barcelona cilj koji je odredilo Europsko vijeće prema kojem države članice trebaju težiti tome da najmanje 90% djece u dobi od 3 do 6 godine, i najmanje 33% djece mlađe od 3 godine imaju osiguranu mogućnost korištenja profesionalne skrbi je do 2011. dostiglo samo 10 država članica. Zaposlenost žena koje imaju djecu je 20% manja nego žena bez djece u većini država članica.

“Budući da je predsjednik EK Juncker izdvojio malo i srednje poduzetništvo kao glavnu okosnicu gospodarstva EU, zanima me koje mjere Komisija namjerava poduzeti u ovom mandatu za poticanje ženskog poduzetništva? Nadajmo se da i tu nećemo stati na zadovoljenju minimalnog uvjeta kao u slučaju odabira kandidatkinja za povjerenice EK!”, kazala je Borzan.

Tijekom saslušanja kandidatkinjea za povjerenicu Europke komisije za zapošljavanje Marianne Thyssen predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Iraxte Garcia Perez ju je pitala koje mjere može uvesti kako bi se smanjio jaz u zaposlenosti, plaćama i mirovinama muškaraca i žena te hoće li u stvaranju novih zakonodavnih prijedloga s tim ciljem uključiti kolege povjerenike u EK.

“Nažalost, tijekom saslušanja povjerenica Thyssen je kazala kako smatra da takve razlike ne treba uklanjati novim zakonodavnim mehanizmima, već da treba raditi na implementaciji postojećih mehanizama. Smatram da su se mnogi od njih pokazali nedovoljnima upravo zato što nemaju zakonodavni karakter”, komentirala je Borzan.