Ovog tjedna je Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta izglasao prijedlog Biljane Borzan i europskih socijalista za izjednačavanje cijena međunarodnih telefonskih poziva s pozivima u domaćoj mreži.

„Ukidanje visokih cijena telefonskih usluga u roamingu je jedna od neprepoznatljivijih odluka EU. Građani kad putuju u EU mogu koristiti mobilne mreže, zvati, slati poruke, po istim uvjetima kao kad su kod kuće. Od stupanja te odluke na snagu, više od 170 milijuna građana je profitiralo. Podržavamo Komisijinu odluku da se ta mjera produži, ali ih pozivamo da spuste cijenu međunarodnih poziva, dakle kada od kuće zovemo u drugu državu EU, na razinu domaćih“, rekla je Biljana Borzan.

U prošlom mandatu radila je na snižavanju cijene međunarodnih poziva koja je ograničena na  19 centi po minuti i 6 centi po SMS bez PDV-a.

„To je bio prvi korak i kraj astronomskih cijena koje su znale biti i do dvadeset puta veće. Cijene međunarodnih poziva bi trebale biti jednake domaćima po istim principima kako što su cijene poziva u roamingu jednake domaćim cijenama. U izvješću smo također pozvali da se potrošače bolje informira o posebnim uvjetima, te da se bolje urede odredbe koje se odnose na putnike u tranzitu avionom ili brodom. Neslavan primjer je njemačka putnica koja je ne znajući da se roaming drugačije obračunava na brodu na moru, dobila račun od 11 tisuća eura“, rekla je Borzan.

Mišljenje je u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača usvojeno jednoglasno.