Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta nedavno je izglasao Direktivu o europskom komunikacijskom kodu. Hrvatska zastupnica u tom odboru Biljana Borzan je rekla da je ovo veliki korak ka pojeftinjenju međunarodnih poziva i povećanju prava građana u odnosu na telekomunikacije operatere.

Nakon što je došlo do ukidanja rominaga u srpnju ove godine mnogi građani su se upitali što je s cijenama međunarodnih poziva odnosno poziva iz države prebivališta u drugu države EU.

„Potrošačke organizacije tvrde kako je već sada minuta telefonskog poziva iz zemlje prebivališta u drugu članicu EU u prosjeku dvadeset puta skuplja nego unutar iste države članice. Europska komisija je napravila istraživanje kojim je utvrdila da telekomunikacijske kuće nemaju značajno većih troškova oko takvih poziva što čini take cijene neopravdanima“, kaže Biljana Borzan.

Zato je u Direktivu zajedno s kolegama stavila amandman kojem se uklanjaju dodatni troškovi za međunarodne pozive, osim ako su takvi troškovi jasno opravdani. Dakle, izjednačuje se cijena međunarodnih poziva sa domaćima.

„Hrvatski potrošači najviše se žale upravo na telefonske operatere. U slučaju problema potrošač je u odnosu na operatera slabija strana. Prema podacima europskih potrošačkih centara, europski potrošači su najviše na novčanom gubitku upravo u sporovima s telefonskim operaterima“, objašnjava Borzan.

Usvojen je i prijedlog Borzan da prije sklapanja ugovora s operaterom potrošaču mora pružiti jasna informacija u obliku sažetka o njegovim pravima, uvjetima prodaje, uvjetima okončanja ugovora, pravima na povrat novca i slično.

Direktiva će se službeno potvrditi na zasjedanju u Strasbourgu, nakon čega ulazi u postupak trijaloga.

Bruxelles, 19/10/2017.