Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta raspravljao je tijekom listopada o Direktivi o uspostavi okvira za morsko prostorno planiranje i integralno upravljanje obalnim područjem.

Direktiva je bitna za Hrvatsku jer će, ovisno u kojem obliku stupi na snagu, Bruxelles biti u dobrom dijelu nadležan za ono o čemu se do sada odlučivalo u Zagrebu, Zadru, Splitu itd. Trenutačno je prostorno planiranje u morskom i priobalnom pojasu u nadležnosti zemalja članica i u praksi se odvija na županijskoj i gradskoj razini, no prema propozicijama nove direktive one bi izgubile dio ovlasti.

Vodeći se mišlju kako hrvatski službenici na terenu bolje znaju što je potrebno uvrstiti u prostorne planove našeg priobalja od administrativaca u dalekom Bruxellesu, eurozastupnica Biljana Borzan podnijela je nekoliko amandmana na mišljenje ENVI odbora o direktivi.

„Nije isto raditi prostorne planove u Hrvatskoj koja ima razvedenu obalu s preko 1200 otoka i u npr. Portugalu čija je atlantska obala u osnovi ravna crta, stoga sam podnijela nekoliko amandmana na dokument. Podneseni amandmani mijenjaju direktivu na način da Hrvatskoj i drugim zemljama ostavljaju više ovlasti i slobode u raspolaganju vlastitom obalom i morem, “ kazala je Borzan.

Od šest amandmana koje je podnijela zastupnica Borzan dva su izglasana s velikom većinom glasova na sjednici resornog odbora EP. Ostali su povučeni jer je talijanski eurozastupnik Mario Pirillo, zadužen za izradu mišljenja o direktivi, naknadno predložio promjene u tekstu koje osnažuju ulogu i ovlasti zemalja članica u prostornom planiranju.