Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan postavila je krajem kolovoza Europskoj komisiji zastupničko pitanje vezano za razminiranje u Hrvatskoj.

Borzan je informirala Komisiju kako u Hrvatskoj još petina stanovništva živi u blizini minski sumnjivih područja, iako je od 1998. preko Hrvatskog centra za razminiranje utrošeno više od 320 milijuna eura.

“Ulaskom Hrvatske u EU, ti su građani postali europski građani, a mine su postale europski problem. U doba kad su ratni ožiljci većinom zacijelili, mine i dalje predstavljaju gospodarski, ekološki i sigurnosni problem. Kao zastupnicu u Parlamentu koja dolazi iz dijela Hrvatske koji je vjerojatno najviše zahvaćen minama, zanima me što Komisija i ostale europske institucije mogu učiniti kako bi se poduprli napori za rješavanje navedenog problema?”, upitala je Borzan.

Na postavljeno zastupničko pitanje resorni povjerenik Europske komisije dužan je pismeno odgovoriti u roku od šest tjedana. Odgovor povjerenika za regionalnu politiku Johannesa Hahna donosimo u cijelosti:

“Sredstvima iz proračuna EU-a već su financirane aktivnosti razminiranja u Hrvatskoj u okviru nekoliko pretpristupnih programa, uključujući programe prekogranične suradnje.

Nakon pristupanja Hrvatske EU-u moguće je financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u skladu s programskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. Okvirom je predviđeno da se naglasak stavi na ona integrirana ulaganja za koja se socio-ekonomskim analizama dokaže da najviše pridonose pametnom, održivom i uključivom rastu pojedine države.

Hrvatsko Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s partnerskim organizacijama, upravo priprema prijedlog sporazuma o partnerstvu za razdoblje 2014. – 2020., za koji je potrebna suglasnost Komisije. Tim će se dokumentom utvrditi investicijski prioriteti za strukturne i investicijske fondove EU-a usmjereni na konkurentnost, rast i zapošljavanje, u skladu sa strategijom Europa 2020.”