Zajedno s Europskim društvom za radiologiju te Europskim savezom za personaliziranu medicinu, europarlamentarka Biljana Borzan organizirala je okrugli stol na temu “Uloga radiologije u personaliziranoj medicini: kako omogućiti pravovremenu kvalitetnu prevenciju i terapiju pojedinačnom pacijentu?”. Okrugli stol je okupio niz stručnjaka iz spomenutih organizacija, Europske komisije, Europskog parlamenta te industrije koja se bavi proizvodnjom medicinskih uređaja.

“Moderna medicina pruža mnoštvo mogućnosti u dijagnostici i liječenju. To je velika prednost, ali može biti i problem jer otežava donošenje odluka o vrsti dijagnostičke pretrage u određenom trenutku za određenog pacijenta. To prvenstveno govorim u smislu točne i pravovremene dijagnoze, koja će osigurati točnu i pravovremenu terapiju. Korist za pacijenta i društvo je nemjerljiva jer se poboljšava kvaliteta života i produžava životni vijek. No, naravno, tu je i uvijek nezaobilazna priča cijene zdravstvenih usluga. Svjedoci smo čestog, za pacijenta mukotrpnog, a za sustav skupog i nepotrebnog, korištenja raznih dijagnostičkih metoda u lutanju za pravom dijagnozom. U personaliziranom pristupu dijagnostika bi se mogla prilagoditi ciljano na određenog pacijenta, u skladu s njegovim genotipom ili npr. genotipom tumora kojeg taj pacijent ima “, kazala je Borzan.

Zaključno, sudionici okruglog stola istaknuli su kako je potrebno razviti multidisciplinarni pristup po kojemu bi se svakom pacijentu pristupalo pojedinačno, tražeći terapiju koja je za nj najefikasnija. Razvijanje banke genskih profila pacijenata pomoglo bi ne samo tim pacijentima, već i kroz komparaciju podataka dovelo do usavršavanja postojećih tehnologija te razvoja novih pristupa dijagnosticiranju i liječenju.