Hrvatska političarka i liječnica Biljana Borzan uvrštena je među pet politički najutjecajnijih eurozastupnika u području zdravstva i zdravlja. VoteWatch, organizacija koja prati djelovanje i procese unutar europskih institucija, napravila je detaljnu analizu rada i rezultata eurozastupnika koji se bave zdravstvenim pitanjima.

„Počašćena sam što je moj trud prepoznat, to mi je poticaj da se nastavim boriti za javno zdravlje u Europi. Istaknuti se među sedamsto eurozastupnika nije jednostavno, stoga mi ovo priznanje puno znači. Dostupnost lijekova i cjepiva, zdrava hrana i život, borba protiv pušenja i alkoholizma te jednake mogućnosti liječenja su teme kojima se godinama bavim. Nije  uvijek lako, jer zalaganjem za zdravlje često dolazim u konflikt s komercijalnim interesima, no to je poziv koji sam izabrala,“ kazala je Borzan.

VoteWatch je politički utjecaj zastupnika definirao kao sposobnost oblikovanja europskih zakona, utjecaj na ishod glasovanja te usmjeravanje debata i rasprava u Europskom parlamentu.

Borzan su opisali kao iskusnu europarlamentarku i liječnicu koja je od početka europske karijere članica Odbora za zdravlje, okoliš i sigurnost hrane. Navode kako je služila kao predstavnica Parlamenta za odnose s Europskom agencijom za lijekove tijekom selidbe te važne agencije iz Londona u Amsterdam. Između ostalog, ističu njen angažman u inicijativama za borbu protiv raka, Alzheimera, otpornosti na antibiotike te članstvo u organizacijama za pristup zdravstvu i prava osoba s invaliditetom.

„Zdravstvo je zadnjih mjeseci od sporedne teme u EU postalo prioritet. Korona kriza je pokazala da EU treba biti puno spremnija za ugroze koje prijete cijelom kontinentu. Koncept Zdravstvene unije, koja usklađuje djelovanje i resurse nacionalnih zdravstvenih sustava, je nešto o čemu govorim već godinama, no dosad nije bilo previše sluha. To se promijenilo praktički preko noći i nadam se da ćemo lekcije koje nas je naučila korona znati iskoristiti kako bi poboljšali zdravstvenu zaštitu naših građana,“ zaključila je hrvatska europarlamentarka.