S napretkom mobilnih aplikacija pojavilo i cijelo mnoštvo onih zdravstvenih koje „pametne telefone“ s dva klika pretvaraju u ljekarne i dijagnostičke laboratorije.

Takvih aplikacija prema nekim procjenama na tržištu trenutno imao preko 90 tisuća. Postoje u rasponu od izrazito korisnih do onih koje korisnike mogu navesti da ugroze svoje ili tuđe zdravlje. Isto tako, postavlja se pitanje tko smije i na koji način koristiti podatke koje mobilne aplikacije prikupljaju od korisnika?

Europski parlament trenutačno radi na eZdravstvo akcijskom planu 2012-2020 kojim se stvaraju pretpostavke za koordiniranu i reguliranu upotrebu informacijskih tehnologija i inovacija u medicini. No, prijedlog ne predlaže regulaciju mobilnih aplikacija, što je prema mišljenju zastupnice Borzan propuštena prilika.

„Stoga sam podnijela amandman koji u tekst ugrađuje poziv Europskoj komisiji i zemljama članice da reguliraju upotrebu tzv. medicinskih aplikacija te upotrebu podataka koje one prikupljaju,“ kazala je Borzan.

„Jedna nekvalitetna ili pokvarena  tzv. zdravstvena mobilna aplikacija može tisuće ljudi navesti da naruše svoje zdravlje. U liječničkoj praksi imala sam primjer žene koja je pala u nesvijest jer joj je jeftini elektronički tlakomjer krivo očitao tlak. Zamislite samo kakvu štetu može nanijeti sofisticirana, a neispravna mobilna aplikacija?“ upitala je Borzan tijekom rasprave na Odboru za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane.