Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača izglasao je amandmane hrvatske zastupnice Biljane Borzan o potrebi zaštite maloljetnika od agresivnog reklamiranja u sklopu revizije Direktive o audiovizualnim i medijskim uslugama.

„Najvažnije izmjena na kojoj sam inzistirala je zaštita maloljetnika od reklamiranja štetnih proizvoda poput alkohola i nezdrave hrane, ne samo u televizijskim sadržajima, već i servisima poput Youtubea. Naime, gledanje različitih video sadržaja na Internetu je u velikom porastu. Čak pet posto glazbenih videa promovira alkohol, a 87 posto djece i adolescenata se vratilo pogledati video koji promovira alkohol ili duhanske proizvode u nekoliko navrata. To je posebno zabrinjavajuće, pogotovo ako uzmemo u obzir da djeca do 12 godina ne znaju prepoznati reklamnu aktivnost u takvim sadržajima“, objašnjava Biljana Borzan.

Borzan je uvažila i žalbe roditelja u izvješću pravobraniteljice za djecu kako je potrebno strože kontrolirati reklamiranje u tzv. prime timeu. Zabranu od 20% reklamnog sadržaja u prime timeu, Europski parlament je proširio na 20% u bilo koje vrijeme dana.

„Oglašavanje prema djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su djeca izložena, a najviše među djecom od 13 do 15 godina jer se pojavljuje u slikama, reklamama, video igricama i slično. Uz to, gotovo 40 posto djece u dobi do 12 godina je direktno izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina djece školske dobi je pretila“, kaže Borzan.

Najveća odgovornost za štetno reklamiranje maloljetnicima je na industriji i državama članicama. Švedska je primjerice zabranila određene TV programe za djecu mlađu od 12 godina, a Velika Britanija je  zabranila reklamiranje tzv. EDNP proizvoda, tj. energetskih proizvoda s niskom nutritivnom vrijednošću.

„U Europi je je više od pola stanovnika pretilo, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, države članice su smanjile sredstva za reguliranje reklamiranja sa 2,9 na 1,9 posto. Upravo zato je važno da imamo kvalitetan zakonodavni okvir na razini EU“, kaže Borzan.

 

Bruxelles, 08/12/2016.

Galerija