Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača je danas izglasao Mišljenje o novim izazovima za europski turizam. Turizam se prema Lisabonskom ugovoru ne može unificirati za sve države članice. Međutim, ako se EU želi održati konkurentom uz pojavu novih  jeftinijih destinacija po svijetu, Odbor je ocijenio nužnim vratiti turizam na dnevni red EU.

Još 2010. je Europska komisija krenula u kampanju “Europa- prva svjetska turistička destinacija”  s ambicioznim ciljevima o povećanju zaposlenosti i ostvarenju ekonomskog rasta. Nažalost,  već 2013. Europska komisija je odustala od toga plana. U međuvremenu, u svijetu je niz destinacija razvilo prepoznatljivost uz znatno jeftiniju ponudu te se ponovno javlja potreba povećanja konkurentnosti Europskog turizma.

Turizam je ključni sektor europske ekonomije koji pokreće i niz drugih sektora te skupa čine 10% BDP-a EU. Predviđa se da će broj međunarodnih turista u EU povećavati za 140 milijuna svake godine do 2025.

Usvojeni su i amandmani hrvatske zastupnice u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Biljane Borzan da se u buduće strateške dokumente uvrsti lakši pristup financiranju komunalnih usluga od strane EU u turističkim mjestima.

“U Hrvatskoj tijekom sezone često dolazi do velikog pritiska na komunalne usluge. Hrvatska se s tim uspješno nosi i velik je broj općina i gradova koji  grade infrastrukturu prilagođenu većim zahtjevima upravo kroz sredstva EU. Međutim, procedura je dugotrajna i komplicirana. Zato sam predložila da se pojednostavni pristup takvom financiranju, posebno, u hrvatskom slučaju za otpad i otpadne vode. Vjerujem da će to koristiti domaćim i stranim potrošačima”, kazala je Borzan.

Usvojen je i njen prijedlog da se potrošačima koji on-line kupuju i pretražuju opcije za odmor omogući puna informacija o svim relevantnim detaljima paketa u ponudi.

“Čak 95 posto potrošača koristi internet za rezervaciju godišnjih odmora. Moramo za njih osigurati dostupnost informacija na njihovom jeziku i zaštitu njihovih osobnih i financijskih podataka. Ne smijemo zaboraviti da su podaci valuta novog doba i da njihova zaštita mora biti osigurana”, rekla je Borzan.

Prema podacima Europskih potrošačkih centara, žalbe koje se odnose na putovanja svake godine čine 30-35 posto pritužbi.

Mišljenje poziva na bolju suradnju među državama članicama poštujući princip supsidijarnosti, posebno u području oporezivanja, putne dokumentacije, inovacija i transporta.

Bruxelles, 03/09/2015.

Galerija