EU razmatra upotrebu oznaka za zdravu i nezdravu hranu na pakiranjima

Borzan: Porezi nisu jedini način da se poboljša zdravlje zajednice Kao jednu od mjera u borbi protiv…