KOLUMNA Biljane Borzan: Hrana se ne baca!

Europska unija, kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih zajednica na svijetu, ima moralnu i političku…