Odbor za okoliš Europskog parlamenta izglasao je Uredbu za baterije. Usvojeni su i prijedlozi Biljane Borzan koji će omogućiti dulje trajanje baterija, njihovu lakšu zamjenu i uvesti oznaku na baterijama koja će pokazivati koliko im je očekivano trajanje.

„Čak 42 posto kvarova na pametnim telefonima i 27 posto kvarova na laptopima je povezano s baterijom. Svi se sjećamo vremena kada se baterija na mobitelu mogla lako izvaditi i zamijeniti te je svatko od nas mogao biti sam svoj majstor. Sada se mobiteli sastavljaju na način da se baterija zalijepi i ako ju pokušate odvojiti, velika je šansa da ćete dodatno oštetiti uređaj“, kaže Biljana Borzan.

Njeno nedavno istraživanje je pokazalo kako više od 94 posto građana Hrvatske smatra kako se baterije na uređajima trebaju moći lakše zamijeniti. Ova Uredba obvezuje proizvođače da do najkasnije 2024. počnu proizvoditi baterije na način da ih i serviseri i sami potrošači mogu lako zamijeniti.

„Dodatni problem na koji je ukazalo moje istraživanje je činjenica da je više od 57 posto građana primijetilo da im se trajanje baterije na mobitelu skratilo nakon što su ažurirali operativni sustav. Apple i Samsung su već kažnjeni u Italiji i Francuskoj radi namjernog usporavanja uređaja kako bi se građane primoralo da kupe novi. Ovom uredbom bi trebala uvesti transparentnost jer će na bateriji biti označeno koliko ona može trajati“, objasnila je Borzan.

Uredba je usvojena sa 74 glasa za, osam protiv i pet suzdržanih.