Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta je raspravljao o Izvješću o produljenju trajanja proizvoda, tj. prednostima koje bi dulje trajanje uređaja imalo za potrošače i poduzeća. Na Izvješću radi i  hrvatska zastupnica Biljana Borzan.

Čak 92 posto građana Francuske smatra da su proizvodi koje kupuju programirani da kraće traju, odnosno da se pokvare odmah nakon isteka jamstva. Ranija studija koja je napravljena u suradnji s Europskim potrošačkim centrima, pokazala je da su perilice za rublje programirane na određeni broj okretaja, televizori na nekoliko tisuća radnih sati, a printeri na određen broj stranica.

„Prvi nacrt Izvješća Europskog parlamenta osvrće se i na problem popravka uređaja u slučaju manjih kvarova. Tako primjerice kad pukne ležaj na perilici, morate zamijeniti cijeli bubanj jer nema manjih rezervnih dijelova. Ponekad su rezervni dijelovi toliko skupi da se uopće ne isplati popravljati. Moramo naglasiti kako rezervni dijelovi ne samo da moraju biti dostupni, već moraju biti po razumnoj cijeni“, kazala je Biljana Borzan navodeći da je taj sektor u velikim problemima jer se recimo samo u Njemačkoj u jednoj godini broj radnji za popravak smanjio za 13 posto.

Europsko socijalno i gospodarsko vijeće objavilo je studiju o utjecaju trajanja proizvoda na prodaju.

„Dokazali su da bi uvođenje minimalne oznake trajanja proizvoda dovelo do povećanja prodaje označenih proizvoda za 55 posto. Samo bi printerima prodaja porasla za 70 posto. Također, pokazalo se da su potrošači voljni platiti više za trajnost proizvoda, primjerice kako bi perilica za rublje trajala dvije godine dulje spremni su izdvojiti 100 eura više“, objašnjava Borzan.

Mnoge europska države su već razvile nacionalna zakonodavstva za problem kvarljivosti uređaja. Tako u Francuskoj zakonom zabranjeno programirano kvarenje. U Austriji postoji oznaka koja se dodjeljuje za električne uređaje koji dulje traju i lakše se popravljaju, a u Švedskoj se daju porezne olakšice potrošačima koji uređaje nose na popravak.

„Mislim da je ovo problem koji je potrebno regulirati i na nacionalnoj i na europskoj razini. Istraživanja su pokazala da ponovna upotreba ili popravak puno bolji čak i od recikliranja proizvoda jer stvaraju preko 10 tisuća novih radnih mjesta više i imaju bolji utjecaj na okoliš“, kaže Borzan.

Bruxelles, 09/02/2017.