U bugarskom Yambolu održana je međunarodna konferencija o nasilju nad ženama, na kojoj su predstavljeni podaci koji govore da je čak trećina žena u Europskoj uniji doživjela fizičko ili seksualno nasilje, od čega u 22 posto slučajeva od strane partnera. Unatoč tome, procjena je kako se tek 20 posto nasilja prijavi policiji. I u tim rijetkim slučajevima kada do prijave dođe, tek je svaka druga žrtva zadovoljna konačnim ishodom.

U radu ove konferencije sudjelovala je i Biljana Borzan (S&D), zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenska članica parlamentarnog Odbora za ženska prava.

Zastupnica Borzan tom je prigodom upozorila na značaj Istanbulske konvencije koju je u EU ratificiralo tek osam zemalja. Iako je Hrvatska potpisala ovu konvenciju još u siječnju 2011. godine, do danas je još nije ratificirala. Ipak, zahtjevi Istanbulske konvencije su ispunjeni kroz izmjene kaznenog zakona, kampanje podizanja svijesti o nasilju, te izgradnjom mreža skloništa za žrtve nasilja.

“Istanbulska konvencija se ocjenjuje kao jedan od najboljih međunarodnih dokumenata o borbi protiv nasilja nad ženama. Prvi je dokument te vrste koji nasilje nad ženama opisuje kao rodno utemeljeno nasilje, tj. nasilje koje se čini nad ženama samo zato što su žene. Sramotno je da na razini EU ne postoji strategija o borbi protiv nasilja nad ženama, nema zajedničkih standarda i to dovodi do toga da su mjere u nekim državama članicama nedovoljne”, pojasnila je Borzan.

Iako je prva rezolucija kojom je Europski parlament osudio nasilje nad ženama izglasana još davne 1986. godine, svi dokumenti koje je dosad donio Europski parlament nemaju obvezujući karakter.

Bugarska zastupnica u Europskom parlamentu, Ilijana Jotowa, istaknula je kako je čak trećina Bugarki zlostavljana. “Fenomen nasilja nad ženama jača kultura šutnje koja postoji na Balkanu. Zato pozivam na pokretanje inicijative iz Yambola kojom bi prikupili milijun potpisa diljem EU kako bi primorali Europsku komisiju na donošenje zakonodavnih dokumenata na razini EU”, kazala je Jotowa. Organizaciju prikupljanja potpisa preuzet će Organizacije ženskih lobija.

Maria Arena, koordinatorica socijalista i demokrata u Europskom parlamentu u Odboru za ženska prava, kazala je kako borba protiv nasilja nad ženama mora biti prioritet EU u ovom mandatu.

“Kao liječnica sam se često susretala sa žrtvama nasilja koja koje su izmišljale različite izgovore za svoje ozljede. Moramo raditi na tome da počinitelj bude taj koji osjeća sram zbog učinjenog, a ne žrtva. Žrtvi se mora pomoći da se što prije oporavi i preuzme kontrolu nad svojim životom. Najbolji način je donošenje obvezujućih akata na razini EU i zato pozdravljam ovu inicijativu”, dodala je Borzan.