Kao zamjenska članica u Odboru za ženska prava Europskog parlamenta, zastupnica Biljana Borzan (SDP) je podržala pitanje Europskoj komisiji o nasilju nad ženama. Naime, Parlament je nedavno usvojio Izvješće o borbi protiv nasilja nad ženama kojim od Komisije zahtjeva da zakonodavnim aktima i mehanizmima suzbije nasilje nad ženama. Komisija zasada takav dokument ne smatra potrebnim.

Zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan kaže kako činjenica da u EU 7 žena dnevno umre od posljedica nasilja govori suprotno. Prošle godine je 3,7 milijuna žena bilo žrtvama seksualnog nasilja. Čak 80% nasilja uopće nije prijavljeno policiji!

Posebno žalosnim je opisala slučajeve maloljetničkog nasilja na društvenim mrežama gdje se djecu uči ponašanju koje je nedopustivo. Zato je još u svibnju uputila pitanje Europskoj komisiji o suzbijanju nasilja nad društvenim mrežama koje nadilazi nacionalno zakonodavstvo i čiji su slučajevi sve češći u Hrvatskoj i EU.

Istaknula je kako nasilje košta EU milijun eura svakih pola sata. Međutim, europski  proračun za borbu protiv nasilja je oko 1000 puta manji nego što su potrebe!

“Mi danas govorimo zbog onih koji šute. Šute jer se boje, šute jer se srame. A njih ima puno. Previše. Protiv ovog problema moramo se boriti zakonodavnim mjerama ujednačenim na razini Unije. Nikakve deklarativne mjere tu nisu dovoljne. Moramo dokinuti kulturu šutnje u kojoj žrtva zločina osjeća sram. Sram treba biti počinitelja, ali i Komisiju koja se uporno odbija uhvatiti ukoštac s ovim problemom!!”, kazala je Borzan.

Video