Europski parlament se pokrenuo kako bi potaknuo očuvanje i stvaranje podloge za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, politikama zapostavljenog, ali značajnog segmenta poljoprivredne proizvodnje i tradicionalnog dijela života sela. Izvješće o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava poziva na osiguravanje potpore malim poljoprivrednicima uz mehanizme koje je unijela nova zajednička poljoprivredna politika. Mala su imanja sastavni dio europskog sela od sjevera do juga. Ona čuvaju raznolikost i tradicije te su istovremeno su izvor egzistencije milijunima stanovnika EU, naročito u novijim članicama.

“Mala poljoprivredna gospodarstva se, kako Izvješće navodi, danas nalaze pod demografskim, tržišnim i tehnološkim pritiskom. Međutim, ona imaju važnu društvenu, ekološku i kulturnu ulogu, te je njihova održivost u interesu svih nas. Osobno dolazim iz zemlje u kojoj je 50% malih poljoprivrednih gospodarstava. Negativni trendovi osobito pogađaju moj kraj – Slavoniju gdje im broj opada za deset posto  godišnje.  Istovremeno, to su područja Hrvatske koja najviše pogađa depopulacija”, kazala je u raspravi o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava SDP-ova zastupnica Biljana Borzan.

Zastupnica inzistira kako “zajednička poljoprivredna politika mora biti osjetljiva na potrebe malih poljoprivrednika jer je čak 72 posto poljoprivrednih gospodarstava u EU manje od dva hektara”.

Iz ovih je razloga Biljana Borzan  pozdravila  prijeko potrebne mjere za očuvanje hrvatskog i europskog sela na koje poziva ovo Izvješće. Prije svega, poziva se na veće ulaganje sredstava iz fondova EU u obrazovanje poljoprivrednika, promociju udruživanja poljoprivrednih proizvođača kroz zadruge i slične oblike zajedničke organizacije u cilju jeftinije proizvodnje i boljeg pozicioniranja na tržištu te na olakšanje procesa financiranja djelatnosti, obnove tehnologije i na pripremu paketa povoljnog kreditiranja malih gospodarstava.

Više:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0029+0+DOC+XML+V0//HR