Zatvaranje granica i izbjeglička kriza su ovih dana prve asocijacije na Mađarsku, tako da je vijest kako je Europska komisija  dodijelila 73,9 milijuna eura za programe prekogranične suradnje RH i našeg sjevernog susjeda prošla ispod radara. Od tog, 60.8 milijuna je rezervirano u Europskom fondu za regionalni razvoj.

“Mađarski premijer diže  zid prema Hrvatskoj, a Europska komisija daje 60 milijuna eura za izgradnju mostova suradnje između naše dvije zemlje. S kolegom europarlamentarcem, Tiborom Szanyem sam razgovarala o ovom pitanju i složili smo se da trebamo surađivati kako bi što više građana, poduzetnika i organizacija saznalo za mogućnosti koje Interreg nudi. S Mađarima dijelimo najdužu EU granicu i naše pogranična područja trebaju surađivati kako bi se ta sredstva iskoristila. Ona se mogu iskoristi za poticanje gospodarskog rasta i za otvaranje radnih mjesta, “ kazala je hrvatska zastupnica Biljana Borzan.

Radi se o programu Interreg Va koji  će u razdoblju od 2014. do 2020. promovirati suradnju  županija, gradova i općina uz Muru i Dravu u poticanju malog i srednjeg poduzetništva, turizma, ekologije, kulture i obrazovanja.

“Iako se čini da je mađarska vlada zaboravila da su Mađari 2004. ogromnom većinom glasali za ulazak u EU, Unija nas nije zaboravila poduprijeti u izgradnji zajedničke budućnosti. Slogan mađarsko-hrvatske suradnje u Interreg Va programu  “Gdje rijeke spajaju” izvrsno odražava suradnju naših dviju zemalja i nas zastupnika u Europskom parlamentu.  Kolegica Borzan i ja ćemo lobirati po terenu da se ovih 60 milijuna eura pametno iskoristi,” kazao je mađarski eurozastupnik Szany.

Izgradnja pročistača vode u Međimurju, obnova turističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji,  znanstvena suradnja Sveučilišta u Osijeku i Pečuhu, unapređenje sustava nadzora rijeke Drave su neki od 169 projekata vrijednih 49 milijuna eura koji su odobreni u prethodnom Interreg 4a programu u razdoblju od 2007. do 2013.

“Lista uspješnih projekata pokazuje da su neki naši gradovi, općine i županije prepoznali važnost povezivanja s mađarskim susjedima. Novi program je još bogatiji, a unaprijedili su se i apsorpcijski kapaciteti na državnoj i lokalnoj razini. Načelnik koji uspostavi suradnju s mađarskim kolegom svojoj općini otvara šansu za  povlačenje značajnih sredstava. Na primjer, obnova ili uređenje škole koju financira EU može značajno unaprijediti kvalitetu života u maloj općini,” poručila je Borzan.

Europarlamentarci Szany i Borzan su dogovorili kako će tijekom terenskih aktivnosti u gradovima i općinama promovirati Interreg 5a, svaki sa svoje strane granice. Informiranje javnosti o programu je bitno jer osim jedinica lokalne samouprave i građani i poduzetnici mogu dati impuls za realizaciju EU projekata.

“Kao europarlamentarka često organiziram i sudjelujem na raznim okruglim stolovima i tribinama vezanim uz EU i Parlament.  Kada ubuduće budem na takvim događanjima u krajevima uz Dravu i Muru, planiram odvojiti vremena za promoviranje Interreg programa. Smatrat ću da sam uspjela ako građani nakon toga budu ispitivali svoje načelnike zašto njihova općina nema prekogranične projekte,” najavila je europarlamentarka iz Slavonije.

Sve relevantne informacije i linkovi o programu Interreg Va mogu se naći na web stranici www.huhr-cbc.com/hr/ i dostupni su na hrvatskom jeziku.