U jednominutnom govoru na plenarnoj sjednici u Bruxellesu koji zastupnici koriste kako bi ukazali na teme koje smatraju značajnima, zastupnica Biljana Borzan (SDP) se osvrnula na izmjene izbornog zakona u Hrvatskoj. Izmjene među ostalim predlažu uvođenje preferencijskog glasa, te rodne kvote od 40%. Nepoštivanje kvota se kažnjava diskvalifikacijom iz izbornog natjecanja.

Zamjenska članica u Odboru za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta Biljana Borzan je kazala kako je rodna ravnopravnost u europskoj politici do sada uglavnom počivala na stranačkim kvotama socijaldemokratskih opcija. Najučinkovitiju vrstu rodnih kvota- zakonodavne kvote, je na zadnjim izborima za Europski parlament imalo tek 7 europskih država. Od toga Grčka , Poljska i Slovenija uopće nemaju sankcije za njihovo nepoštivanje.

“Želja mi je da kvote prestanu biti tema i da žene zauzmu visoka mjesta na listama jer to zaslužuju i jer su njihove zasluge prepoznate. Pred Europom je još dalek put, a ukoliko se ove izmjene usvoje, smatram da je to velik korak za Hrvatsku, ali i dobar primjer za druge države”, kazala je Borzan.

Ekonomski i socijalni pokazatelji jasno govore kako su zemlje u kojima žene ravnopravno sudjeluju u svim sferama društva naprednije i uspješnije.

“Kvota je samo prvi korak koji će dovesti do pozitivnih promjena, no zalažem se i za dodatne mehanizme koji će osigurati ravnomjernu raspodjelu mjesta na listi”, kazala je Borzan. Izborne manipulacije unatoč kvotama su česta pojava u EU. Poljska unatoč kvoti od 35% ima tek 20% žena na višim mjestima na listama što značajno umanjuje njihove šanse da budu izabrane.

“Zato je potrebno razmisliti o mehanizmu kojim bi se osiguralo da žene ne budu na niskim mjestima na listama.  Tzv. zipper sustav, po kojem bi predlagatelji morali naizmjenično navoditi žene i muškarce na listi počevši s prvim rednim brojem je najbolje rješenje. Postoje i druge mogućnosti. Španjolska je tako uvela tzv. dvostruke kvote: postotak se primjenjuje na cijelu listu i na svakih pet mjesta. Belgija uz kvotu od 50% nalaže i da prva dva mjesta na listi ne smiju zauzimati osobe istog spola”, objašnjava Borzan.

Statistike pokazuju da je u Europi 20% više visoko obrazovanih žena nego muškaraca, a jako malo ih je na najvišim upravljačkim pozicijama.

“Moramo se prestati pretvarati da žene ne žele ili da nisu sposobne utjecati na procese donošenja odluka i osvijestiti činjenicu da se moraju uspostaviti brzi i efikasni mehanizmi kojima će ih se ravnopravno uključiti u društvo”, naglasila je Biljana Borzan.

Video