Zastupnica  u Europskom parlamentu Biljana Borzan (SDP) postavila je u travnju pismeno pitanje Europskoj komisiji vezano uz pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om i špekulacijama da će potpisivanje istog onemogućiti države članice da zabrane uzgoj GMO kultura na svojem teritoriju.

„Može li Transatlantsko trgovačko i investicijsko partnerstvo (TTIP), o kojem sada pregovaraju EU i SAD, na mala vrata u zemlje Europske unije propustiti genetski modificirane organizme u usjevima i ljudskoj hrani i tako zaobići stroge europske i nacionalne propise?“, pitala je Borzan.

Drugim riječima, umjesto da poljoprivredna industrija podastre dokaze da GMO ne predstavlja opasnost za potrošače, zabrane za GMO bi bile na snazi samo ako vlade znanstveno dokažu njihovu prijetnju za ljudski, životinjski ili biljni život.

Europska komisija dala je pismeni odgovor na upit koji donosimo u cijelosti:

Cilj tekućih pregovora između EU-a i SAD-a o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu nije promjena mjerodavnog zakonodavstva u pogledu sigurnosti hrane, već jačanje suradnje kako bi se uklonile nepotrebne zapreke i prepreke trgovini ne dovodeći u pitanje pravo na zakonsko uređivanje u skladu s razinom zaštite zdravlja i sigurnosti koju svaka strana smatra prikladnom.

EU utvrđuje razinu sanitarne zaštite (zdravlje ljudi, životinja i bilja) koju sama smatra primjerenom, a u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. To se odnosi na politiku EU-a o genetski modificiranim organizmima prema kojoj genetski modificirani organizam može biti stavljen na tržište EU-a tek nakon temeljite procjene rizika koju provodi podnositelj zahtjeva i ocjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i uzimajući u obzir načelo predostrožnosti. Tom se procjenom rizika mora pokazati da je genetski modificirani organizam siguran za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš.

Potrebno je naglasiti da provedene procjene rizika ili odobrenja koja su izdale treće zemlje nisu elementi koji se uzimaju u obzir za ocjenu sigurnosti genetski modificiranog organizma u EU-u, tj. postupci međusobnog priznavanja nisu dozvoljeni. Hrana ili hrana za životinje koja sadrži odobrene genetski modificirane organizme, sastoji se od njih ili je proizvedena od njih podložna je zahtjevima za obavezno označivanje.

Zastupnica Borzan, inače članica Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta, komentirala je kako, bez obzira na trgovinske interese, EU mora poštovati želje većine svojih građana i država članica.

Nadam se da će nova pravila o uzgoju GMO koja su nedavno usvojili ministri okoliša država članica EU unaprijediti postojeće zakonodavstvo. Ne smije se više događati da se 19 zemalja članica i dvije trećine zastupnika u EP protive GMO kukuruzu, a on zbog rupe u propisima dobije zeleno svjetlo Europske komisije. Nakon vijeća ministara, Europski parlament odlučuje o novim pravilima i možete biti sigurni da ćemo pregledati svaki zarez prije nego donesemo konačnu odluku,“ najavila je Borzan.

Pitanje Europskoj komisiji:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-004430+0+DOC+XML+V0//HR

Više o GMO u Europskom parlamentu:

http://novost/borzan-o-trgovinskom-sporazumu-sa-sad-ne-gurajte-gmo-na-mala-vrata-112

http://www.biljanaborzan.eu/novost/borzan-pitala-europsku-komisiju-o-gmo-kukuruzu-36

http://www.biljanaborzan.eu/novost/odbor-za-sigurnost-hrane-ep-ne-dajte-zeleno-svjetlo-gmo-kukuruzu-57

http://www.biljanaborzan.eu/novost/europska-komisija-odgovorila-borzan-gmo-samo-pod-strogim-uvjetima-63