Europski parlament je danas raspravljao o izazovima za promociju turizma u Europi. Usvojeni su amandmani zastupnice Biljana Borzan kojima je tražila lakši pristup financiranju komunalnih projekata iz Europskih fondova te veću zaštitu potrošača prilikom rezervacije i kupnje putovanja.

Turizam je ključni sektor europske ekonomije koji pokreće i niz drugih sektora te skupa čine 10% BDP-a EU. Predviđa se da će broj međunarodnih turista u EU povećavati za 140 milijuna svake godine do 2025.

Izvješće zastupnice Isabelle De Monte bavi se i potrebom uvođenja brenda „Destinacija Europaˮ u cilju dopunjavanja i unapređivanja promidžbenih aktivnosti turističkih organizacija. Europu se želi predstaviti kao regiju koja je najviše usmjerena na potrebe obitelji, djece i starijih građana.

“Izvjestiteljica priznaje da se u skladu s potrebama i posebnim zahtjevima država članica moraju jasno definirati zajednički ciljevi i analizirati potencijalna i dodana vrijednost brenda „Destinacija Europaˮ. Naime neki zastupnici smatraju da bi to moglo narušiti već prepoznate brendove pojedinih država članica”, objašnjava Borzan.

Usvojeni su njeni prijedlozi da se u buduće u strateške dokumente uvrsti lakši pristup financiranju komunalnih usluga od strane EU u turističkim mjestima.

“Građani mi se često žale da tijekom sezone često dolazi do velikog pritiska na komunalne usluge. Hrvatska se s tim uspješno nosi i velik je broj općina i gradova koji  grade infrastrukturu prilagođenu većim zahtjevima upravo kroz sredstva EU. Međutim, procedura je dugotrajna i komplicirana. Zato sam predložila da se pojednostavni pristup takvom financiranju, posebno, u hrvatskom slučaju za otpad i otpadne vode. Vjerujem da će to koristiti domaćim i stranim potrošačima”, kazala je Borzan.

Usvojen je i njen prijedlog da se potrošačima koji on-line kupuju i pretražuju opcije za odmor omogući puna informacija o svim relevantnim detaljima paketa u ponudi.

“Čak 95 posto potrošača koristi internet za rezervaciju godišnjih odmora. Moramo za njih osigurati dostupnost informacija na njihovom jeziku i zaštitu njihovih osobnih i financijskih podataka. Ne smijemo zaboraviti da su podaci valuta novog doba i da njihova zaštita mora biti osigurana”, rekla je Borzan.

Prema podacima Europskih potrošačkih centara, žalbe koje se odnose na putovanja svake godine čine 30-35 posto pritužbi.

“Socijalisti i demokrati u Europskom parlamentu se već dugo zalažu za minimalan broj obaveznih podataka pri rezervaciji. Smatramo da je dovoljan broj kartice i još jedan podatak. U Direktivi o paket aranžmanima postignut je kompromis o tri obavezna podatka, imenu i prezimenu, e-mail adresi i broju kartice”, kaže Borzan.

Izvješće kojim se prije svega želi osigurati da Europa ostane prva turistička destinacija u svijetu pred pritiscima novih i jeftinijih odredišta, je usvojeno velikom većinom.