Europski parlament je danas u Strasbourgu s velikom većinom (577″za”, 57 “protiv”) srušio prijedlog regulative o prodaji i upotrebu GMO hrane u EU. Prije dva tjedna takvu preporuku je izglasao njegov Odbor za okoliš, zdravstvo i hranu, a plenarna sjednica je tu odluku prihvatila. Europarlamentarci su Komisiji zamjerili lošu pripremu regulative koja bi bila neprovediva i izložila države članice tužbama biotehnoloških kompanija.

Rijetko se dogodi da se sve političke grupe slože oko nečega u Parlamentu, no protiv ovog zakona se digla kuka i motika. Komisija je htjela preslikati sustav zabrane uzgoja GMO-a koji uspješno funkcionira, no uzgoj i prodaja hrane nisu ista stvar. Države mogu zabraniti uzgoj GMO kukuruza radi bojazni da će se on prošiti na “klasična” polja, no GMO hrana ne može “zaraziti” klasičnu hranu na policama trgovina. Jedini koji bi profitirali od ove regulative su korporativni odvjetnici koji bi tužili države članice,” smatra hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan.

Komisijin prijedlog daje državama članicama mogućnost zabrane prodaje GMO hrane, no u isto vrijeme im nalaže poštivanje međunarodnih trgovinskih sporazuma kojih je Europska unija potpisnik.  U praksi je to nemoguće ostvariti, pogotovo jer se nacionalne zabrane neće smjeti temeljiti na utjecaju GMO hrane na zdravlje i okoliš. Naime, to je u nadležnosti Europske uprave za sigurnost hrane (EFSA)  i u trenu kada je GMO hrana odobrena od Komisije, ona već ima EFSA-inu potvrdu da je neškodljiva.

Današnje glasanje će riješiti jedan problem, no nepravedan sustav odobrenja GMO hrane i dalje ostaje na snazi. Države članice nikada neće moći postići dogovor o toj temi i Komisija će zato i dalje imati ovlasti sama davati odobrenja za prodaju i upotrebu. Želim poručiti Europskoj komisiji da  ih odbacivanje ovog prijedloga GMO direktive ne odrješuje od obveze demokratiziranja procesa odobrenja. Radi se o temi koja je bitna našim građanima i o obećanju koje je ključno za demokratski legitimitet Europske unije,” kazala je na raspravi u Strasbourgu Borzan.

Kod odobrenja svake GMO hrane ili stočne hrane, države članice EU glasaju za ili protiv, ali im je potrebna kvalificirana većina, što je otprilike 20 država.  Od 2003. anti-GMO države nikad nisu uspjele prikupiti kvalificiranu većinu i Komisija u tom slučaju ima pravo postupiti po vlastitom nahođenju.  Svih 58 GMO proizvoda, koliko ih je sada na tržištu EU, odobrila je Komisija samostalno.

Zato sam, zajedno s još četrdesetak kolega, u tekst odbijenice nove regulative amandmanom ugradila odredbu prema kojoj bi Komisija trebala u razumnom roku izraditi novi prijedlog koji bi bio demokratski i provediv. Ovaj koji smo danas odbacili kao da je napisan kako bi bio odbačen. Juncker je prije stupanja na čelo Komisije obećao reformu sustava odobrenja GMO-a i nadam se da ovo nije bio pokušaj pranja ruku,” upozorava Borzan.

Video