Europski parlament danas glasa o nacrtu direktive koja zabranjuje kloniranje svih domaćih životinja, njihovih potomaka i proizvoda dobivenih od njih, uključujući i uvoz u EU. Zastupnici Europskog parlamenta osnažili su početni prijedlog Komisije, navodeći visoke stope smrtnosti u svim fazama razvoja kloniranja životinja, te navode brigu EU građana za dobrobit životinja i etičnost kloniranja.

“Europski potrošač dobro zna što želi, ali i što ne želi. On podržava istraživanje kloniranja u svrhu medicine i znanosti, ali ne želi takvo meso na svom stolu. Prema istraživanju Eurobarometra 84 posto građana Unije je zabrinuto radi dugoročnog utjecaja kloniranja životinja na prirodu. Iako podržavaju kloniranje u svrhu očuvanja ugroženih vrsta, građani se velikom većinom protive takvom uzgoju životinja,” poručila je u raspravi hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan.

Kako se životinje već kloniraju u nekim zemljama (SAD, Kanada, Brazil) u uzgojne svrhe, donošenjem ovog zakona bilo bi nezakonito stavljanje na tržište i uvoz klonova životinja, klonova zametaka, potomstva klonova životinja, reprodukcijskog materijala klonova životinja i njihova potomstva te hrane i hrane za životinje dobivene od klonova životinja i njihova potomstva, osim ako uvozni certifikati  ne dokažu suprotno tj. ako nije navedeno da to nisu klonovi životinja ili njihovo potomstvo. Prema trenutno važećim EU zakonima meso potomstva kloniranih životinja se može slobodno i neoznačeno prodavati u Uniji.

“Sadašnji tehnološki postupak kloniranja životinja je preskup da bi se one klonirale za mesnicu. Cijena od 15 tisuća eura po klonu nije održiva i zato je mala šansa da ćemo uskoro naći klonirano meso u trgovinama. No, situacija s potomstvom kloniranih životinja je drugačija jer je takav uzgoj jeftin i uvoz nereguliran. Uvoz takvog mesa treba ili zabraniti ili ga u najmanju ruku jasno označiti na deklaracijama. To podržava 83 posto europskih građana,” kazala je Borzan.

Prema istraživanjima Europske uprave za sigurnost hrane (EFSA) sastav mesa kloniranih životinja i njihovog potomstva je isti kao od životinja iz prirodnog uzgoja i za sad nema indikacija da je njegova konzumacija štetna za ljudsko zdravlje. No, istraživanja također pokazuju da je imunološki sustav kloniranih životinja slabiji, što podrazumijeva veću upotrebu veterinarskih lijekova, posebice antibiotika, u njihovom uzgoju.

“Upravo je široka upotreba antibiotika u stočarstvu jedan od razloga za globalno slabljenje učinkovitosti tih spasonosnih lijekova. Poticanje kloniranja kao metode uzgoja stoke će taj problem samo učiniti većim. Ta tehnologija ima svoju svrhu u medicini, farmaciji i znanosti i nisam protiv istraživanja, dapače vjerujem da će čovječanstvu u budućnosti poslužiti. No, kloniranje radi proizvodnje mesa je nepotrebno, skupo i neetično”, smatra hrvatska zastupnica, napominjući kako trenutno dostupna tehnologija kloniranja vrlo često izaziva deformacije fetusa, oštećenja maternice i bolne tegobe kod životinja.

Video