Danas su u Osijeku, u prostorijama Hrvatske agencije za hranu, europarlamentarka Biljana Borzan i ravnateljica HAH-a Andrea Gross-Bošković održale konferenciju za medije na kojoj su predstavile istraživanje o kvaliteti proizvoda u novijim i starijim državama članicama EU za Hrvatsku i Njemačku.

Prvo istraživanje o kvaliteti naizgled istih proizvoda u novim i starijim državama članicama EU provela je slovačka udruga za zaštitu potrošača 2011. godine. Istraživanje je bilo financirano i od strane EU, ali je Europska komisija ignorirala rezultate koji su pokazali da proizvodi slabije kvalitete idu na tržišta novih članica.

“U pokušajima da problem nametnem na razinu EU čula sam argumente da ako su proizvodi sigurni, nema razloga za intervenciju. To mi zvuči kao da bi trebali zahvaliti što nas, uz to što nam prodaju manje kvalitetnu robu često po višoj cijeni, moramo zahvaliti i što nas ne truju!”, kazala je Borzan.

Ona je još prošle godine u Puli predstavila rezultate sličnog istraživanja koje je inicirala češka zastupnica Olga Sehnalova. Istraživanje je pokazalo da je više od trećine proizvoda slabije kvalitete u novijim državama članicama nego u starijim, a čak je 14 od 24 testirana proizvoda bilo skuplje upravo u mlađim članicama. Istraživanje je pokazalo da se u istim tvornicama namjerno odvajaju lošiji proizvodi kako bi se poslali u novije države članice.

“Upravo smo zahvaljujući tim rezultatima, uspjeli progurati amandman o ovom problemu u Strategiju za jedinstveno tržište EU u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta. To je prvi put da je ovo pitanje uvršteno u tako važan strateški document”, kaže Borzan.

Kako bi se omogućila kontinuiranost istraživanja, dio uzorka je određen tako da su iz češkog istraživanja odabrani proizvodi koji su prema istraživanju HAH-a medu najkonzumiranijim u Hrvatskoj. To su Dannone activia jogurt od jagode, Unilever Rama margarin, Kinder čokoladno jaje, Barilla Arrabbiata umak za tjesteninu, Jacobs Krönung instant kava, Pepsi kola i Sprite. Od tih proizvoda pet ih je u češkoj studiji bilo različite kvalitete. Ostale proizvode će odrediti hrvatski građani kroz anketni upitnik. Po prvi puta, istraživanje će obuhvatiti i deterdžente uz prehrambene proizvode.

„Pri izboru proizvoda koje ćemo testirati, nipošto se nismo htjeli osloniti na „intuiciju“, već na konkretnu, mjerljivu, povratnu informaciju od potrošača i njihovu percepciju proizvoda i tržišta uopće. Važno je naglasiti kako proizvodi koji će biti testirani nisu nužno različite kvalitete pa ih nipošto ne treba unaprijed stavljati u negativan kontekst. Ono što Hrvatska agencija za hranu, kao neovisna institucija, može jamčiti je da će sva ispitivanja biti odrađena izuzetno stručno i profesionalno te da će dobiveni rezultati biti predstavljeni javnosti transparentno“, kazala je ravnateljivca Gross-Bošković.

Nakon definiranja uzorka, isti proizvodi će se kupiti u Njemačkoj i biti dani na laboratorijsku analizu. Borzan je pozvala sve zainteresirane građane, medije, udruge i proizvođače da se jave ili njenom uredu ili HAH-u kako bi se osigurala maksimalna transparentnost cijelog procesa.

„Iako se kvaliteta proizvoda prikazuje kao njegova dodana vrijednost, ipak želim istaknuti, da u modernim sustavima sigurnosti hrane, a kakav želimo i našoj zemlji, sigurnost i kvaliteta proizvoda često idu ruku pod ruku i ne treba ih nužno promatrati kao odvojene cjeline“, zaključila je Gross-Bošković.