Još su jednom pravila jača od građana. Naime, pravila su omogućila Europskoj komisiji nastavak procedure autorizacije GM sjemena kukuruza usprkos protivljenju 19 članica, ali i općeg raspoloženja europskih građana

Dogodio se istinski EU apsurd kome smo svjedočili na otvorenoj, javnoj sjednici Vijeća općih poslova : iako je 19 od 28 država članica, uključujući Hrvatsku, dakle većina, bilo protiv autorizacije uzgoja na teritoriju EU genetski modificiranog kukuruza Pioneer 1507, posebna proceduralna pravila, tzv. comitology rules, odlučila su suprotno. Protivljenje čak 19 država članica nije bilo dovoljno za kvalificiranu većinu. Spremnost da podrže prijedlog EK o autorizaciji uzgoja GM kukuruza iskazale su Velika Britanija, Švedska, Finska, Estonija i Španjolska, a bez stava, što je izgleda presudilo, bile su Belgija, Češka, Njemačka i Portugal. Dvije velike članice bile su „za”, a jedna „suzdržana” i to je prevagnulo. Dakle, Vijeće nije uspjelo zauzeti stav te prema pravilima posebne komitološke procedure u takvoj situaciji odluku donosi predlagatelj, Europska komisija. Neke su članice ( Italija, Francuska, Mađarska, Austrija, Bugarska, Hrvatska) pozvale Europsku komisiju da povuče prijedlog za autorizaciju upozoravajući na snažan otpor javnosti prema GMO u Europi.

Za provedbu odluke nema rokova. Moguće je i da EK odbije autorizaciju povukavši prijedlog, pogotovo stignu li novi znanstveni dokazi koji bi je potkrijepili.
„Činjenica je da pravila omogućuju Europskoj komisiji nastavak procedure i tu je sve čisto, uz jedno veliko ali: hoće li Europska komisija i cijela Europska unija izgubiti na kredibilitetu kod građana, ljudi koji su mahom protiv GMO sve dok ne dobiju čvrsta, pouzdana znanstveno potvrđena uvjerenja da GMO nisu štetni po okoliš, po naše zdravlje. Takvih nedvojbenih potvrda još nema. Pravila su pravila, no Europska komisija bi trebala i te kako voditi računa o raspoloženju građana i negativnom stavu 19 članica”, komentirala je SDP-ova zastupnica u EP Biljana Borzan.

Borzan smatra korisnim da su se članice odlučile na širu raspravu o načinima autorizacije GMO, zakazanu za 3. ožujka, na Vijeću za okoliš. Isto tako,čak i u slučaju autorizacije, Hrvatsku nitko ne może prisiliti da na svojem teritoriju dozvoli uzgoj ove sorte kukuruza.

Stavovi:

Tony Borg, povjerenik EK: EK je svoj prvi prijedlog za autorizaciju podnijela prije 13 godina, do sada imamo šest pozitivnih znanstvenih mišljenja EU agencije za sigurnost hrane. Ova je sorta kukuruza već odobrena za ljudsku prehranu i stočnu hranu. Članice nisu nikada zabranile GMO, samo su ograničile njegov pristup tržištu EU. EK svoju odluku o autorizaciji temelji na razumnoj procjeni rizika i donosi je nakon rigorozne procedure.

Evangelos Venizelos, u ime grčkog Predsjedništva EU: Iako je rasprava bila o namjerama, stavovima članica, dakle bez glasanja te kao takva nije zakonski obavezujuća, Europskoj komisji poručujem da uzme u obzir protivljenje velikog broja država članica.

Thierry Repentin, francuski ministar za europske poslove: Ako imamo većinu protiv, ne razumijem kako ovo možemo uopće prihvatiti, pogotovo uoči izbora za EP. Ovo je opasno po sliku EU, podgrijavati će ideju da EU ne radi ili radi loše. Tko će biračima objasniti kako je većina protivna, ali da predmet prolazi?

Dosadašnje aktivnosti zastupnice Borzan po pitanju GMO:

http://www.biljanaborzan.eu/novost/borzan-pitala-europsku-komisiju-o-gmo-kukuruzu-36

http://www.biljanaborzan.eu/novost/odbor-za-sigurnost-hrane-ep-ne-dajte-zeleno-svjetlo-gmo-kukuruzu-57

http://www.biljanaborzan.eu/novost/europska-komisija-odgovorila-borzan-gmo-samo-pod-strogim-uvjetima-63