Dajte zeleno svjetlo GMO tek kada budete potpuno uvjereni u njihovu neškodljivost, poručio je Europskoj komisiji odbor EP čija je Borzan članica.

Ne tražite autorizaciju bilo koje nove vrste genetski modificiranih organizama ( GMO ) niti obnavljate postojeće dozvole sve dok se zamjetno ne poboljša procjena rizika. U tok kontekstu, tražimo da se ne dozvoli puštanje na tržište kukuruz ( Zea mays L, line 1507 ) genetski modificiran da bi bio otporan na neke vrste nametnika.

Ovo je danas odlučio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane ( ENVI) Europskog parlamenta prihvativši rezoluciju kojom se odbacuje nova vrst genetski modificiranog kukuruza. Stav Odbora unesen je u dosje rezolucije o kojoj će se izjašnjavati EP početkom iduće godine.

Članica odbora, SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan komentirala je odluku: Poštovali smo volju građana koji su izrazili rezerve prema genetski modificiranim organizmima. Sve dok ne budemo posve sigurni u njih, dok ne stvorimo siguran sustav uvjerljivih provjera, pogotovo ispitivanja dugoročnih posljedica upotrebe GMO, suprotstavljat ćemo se autorizaciji uzgoja. Zato mi je drago da je ova rezolucija prošla na našem odboru.Vjerujem da će EK shvatiti našu poruku i požuriti kompletirati mjere sa striktnijim testiranjem.

Biljana Borzan je prije nekoliko tjedana problem  genetski modificiranog kukuruza aktualizirala pitanjem Europskoj komisiji navodeći da bi eventualno odobrenje o slobodnom korištenju GMO sjemena kukuruza u svim članicama EU, uključujući naravno i Hrvatsku,  može imati negativan utjecaj na proizvodnju i korištenje autohtonih vrsta sjemena kukuruza proizvedenih i desetljećima korištenih u Hrvatskoj i Europi.

Tko će preuzeti odgovornost za moguće negativne posljedice dugoročnog korištenja GMO sjemena na štetu autohtonih sorti kukuruza kao i za mnoge druge biljne vrste na području gdje se uzgaja GMO kukuruz. I nastavno, kakav je stav Europske komisije o mogućim dugoročno negativnim posljedicama na ukupni okoliš, na ljude, biljke i životinje? , pitala je Biljana Borzan.

U EU od 2010. godine nije za uzgoj autorizirana niti jedna nova vrsta GMO. Zadnji autorizirani GMO bio krumpir Amflora, a Monsantov kukuruz MON810 čeka obnovu autorizacije. Od 2008. godine sustavno se zahtijevaju  striktnije provjere dugoročnih posljedica GMO te uključivanje nezavisnih istraživača potencijalnih rizika uz insistiranje da im se pruži uvid u kompletnu dokumentaciju.

Bruxelles, 17. prosinac 2013.