Europska komisija je danas predložila tehničko rješenje za pitanje odobrenja pesticida glifosata oko čije kancerogenosti se lome koplja. U kratkim crtama, odobrenje za prodaju i upotrebu će se  produžiti na 18 mjeseci dok Europska agencija za kemijske proizvode (ECHA) ne donese pravorijek o sigurnosti proizvoda, a države članice u međuvremenu mogu donijeti potpunu ili djelomičnu zabranu glifosata.

Sjednica predstavnika država članica na kojoj će se glasati o ovom prijedlogu Komisije je zakazana za 6. lipnja.

„Ovo nije rješenje za europske građane, već za Europsku komisiju koja se želi politički pokriti. Komisija samo preporučuje državama članicama mjere za smanjenje korištenja glifosata umjesto da propiše zabranu korištenja prije žetve te u javnim parkovima, igralištima i vrtovima kako je tražio Parlament. U skladu s principom predostrožnosti, upotrebu glifosata je trebalo ograničiti na razini EU i ovakva polovična rješenja ne koriste nikome,“ izjavila je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan.

Kontroverza oko Monsantovog proizvoda se proširila kada je Međunarodna  agencija za istraživanje raka (IARC) prošle godine objavila da on vjerojatno uzrokuje rak kod ljudi. Europska agencija za sigurnost hrane i UN-ova agencija za hranu su naknadno objavili da se ne slažu s nalazima IARC-a.

Unatoč nepostojanju jedinstvenog stava oko štetnosti tog pesticida, Komisija je planirala produžiti tržišnu dozvolu za glifosate na maksimalnih 15 godina, protiv čega su se pobunile neke države članice i Europski parlament.

EU do 30. lipnja mora odlučiti što napraviti s glifosatima jer tada ističe važeće odobrenje za Monsantov pesticid.

01/06/2016, Bruxelles