Hrvatska zastupnica u Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Biljana Borzan je imenovana Izvjestiteljicom Europskog parlamenta za pregovore o Uredbi o prekograničnoj dostavi paketa. Jedan od glavnih ciljeva Uredbe je smanjiti neopravdane razlike u cijenama dostave i sniziti cijene dostave koje plaćaju potrošači i mala poduzeća.

Najveću promjenu Uredba će donijeti za kupce preko interneta.  Naime, online kupovina je u porastu, a EU planira cijeli niz mjera kojima bi se pojačao njen rast, poput olakšane prekogranične dostave, bolje zaštite potrošača, mogućnosti da svaki potrošač bilo gdje iz EU može naručivati po transparentnim uvjetima.

“Samo pet posto prekograničnih dostava je besplatno, a istraživanja su pokazala da je cijena prekogranične dostave često i do pet puta veća od domaćih cijena. I to ne bi sve skupa bilo neobično kada bi cijene dostave rijetko imale veze s udaljenošću ili cijenom rada. Često se događa da bez očitog razloga građani za 200 kilometara plate dva ili tri puta više nego za 500 km “, kaže Biljana Borzan.

Elementi protiv takve diskriminacije već postoje u europskoj legislativi, a novom Uredbom o prekograničnoj dostavi se želi postići harmonizacija tržišta dostave paketa i transparentnost cijena kako bi se potrošačima omogućilo kupuju po jednakim uvjetima.

„Gotovo polovica potrošača u EU ne kupuje online iz drugih država članica zbog problema dostave. Najgore je što u nekim slučajevima u zadnjem koraku kupnje saznaju da uopće nema dostave u njegovu zemlju. U realnoj trgovini to je kao da ti trgovac kaže “ne, mi ne prodajemo Hrvatima”. To je na zajedničkom tržištu nedopustivo”, kazala je Biljana Borzan.

Ukidanjem barijera za online kupovinu, Europska komisija predviđa da bi povećanje online trgovine s trenutačnih 5 na 15 posto značilo rast BDP-a na razini Unije za 1,7 posto.

„Naši građani me često pitaju kada ćemo imati sniženja kakva su u Zapadnoj Europi. Jeftinijom dostavom smo korak bliže tome. Vjerujem da će ova Uredba rezultirati većom mogućošću naših građana da kupuju iz cijele EU po pristupačnim i transparentnim cijenama“, kaže Biljana Borzan.

Bruxelles, 13/01/2017.