Europski parlament glasao je u travnju o Direktivi o uspostavi okvira za morsko prostorno planiranje i integralno upravljanje obalnim područjem.

Direktiva je bitna za Hrvatsku jer će, ovisno u kojem obliku stupi na snagu, Bruxelles biti u dobrom dijelu nadležan za ono o čemu se do sada odlučivalo u Zagrebu, Zadru, Splitu itd. Trenutačno je prostorno planiranje u morskom i priobalnom pojasu u nadležnosti zemalja članica i u praksi se odvija na županijskoj i gradskoj razini, no prema propozicijama nove direktive one bi izgubile dio ovlasti.

Vodeći se mišlju kako hrvatski službenici na terenu bolje znaju što je potrebno uvrstiti u prostorne planove našeg priobalja od administrativaca u dalekom Bruxellesu, eurozastupnica Biljana Borzan podnijela je nekoliko amandmana na mišljenje ENVI odbora o direktivi.

Kao zastupnica iz zemlje s dugom i razvedenom obalom potpuno podržavam ciljeve koji se žele postići direktivom o morskom prostornom planiranju. Ako želimo postići održivo upravljanje našim obalnim i morskim resursima,  koordinacija i suradnja među zemljama članicama je nužna.

Ono što ne podržavam je prvotni prijedlog Europske komisije koji previše je zadirao u ovlasti država članica. Naše zemlje nisu otkrile da imaju more i obalu kad se komisija sjetila predložiti ovu direktivu, nego već desetljećima imaju  funkcionalna rješenja i propise o prostornom planiranju. Nadalje, nije isto raditi prostorne planove u Hrvatskoj s preko 1200 otoka i nekoj državi koja ima ravnu obalnu liniju.

Iz tog razloga, predložila sam niz amandmana na ovu direktivu i neki od njih su prihvaćeni. Drago mi je što je ishod pregovora s Europskim Vijećem i Komisijom  direktiva koja će zemljama članicama ipak pružiti fleksibilnost u upravljanju njihovim priobaljem i stoga podržavam ovaj izvještaj“, komentirala je Borzan.