Eurozastupnica Biljana Borzan, izvjestiteljica Europskog parlamenta za izvještaj o smanjenju bacanja i povećanju doniranja hrane, u suradnji s UN-ovom Svjetskom organizacijom za hranu (FAO), organizirala je u Bruxellesu predstavljanje školskog programa i pedagoških materijala razvijenih kako bi se među djecom i mladima razvila svijest o vrijednosti hrane.

„Naši djedovi i bake su se grozili bacanja starog kruha i druge iskoristive hrane, a danas se u Hrvatskoj svaki dan baci više od tisuću tona hrane, u EU 90 milijuna tona godišnje. Nestala je svijest o vrijednosti hrane, o trudu i resursima potrebnim da se proizvede i hrana se baca u ogromnim količinama. Tu svijest je moguće vratiti kroz informiranje i obrazovanje, pogotovo djece,“ – kazala je europarlamentarka Borzan.

FAO je razvio školske programe za četiri dobne skupine od predškolske dobi do srednje škole koji uključuju predavanja, igre, vježbe i umjetničke aktivnosti kojima je cilj prevencija bacanja hrane. Program je prošle godine pokusno uveden u 18 pilot-škola u Italiji, Francuskoj, Belgiji i Engleskoj.  Cilj projekta  je da se program implementira u svim zemljama Europske unije, pa tako i Hrvatskoj.

„Odlučila sam financirati prevođenje materijala na hrvatski jezik iz sredstava koje eurozastupnici imaju na raspolaganju za promo materijale. Prijevod je dovršen i sada su u tijeku usklađenja i provjere nakon kojeg ćemo tražiti partnere u Hrvatskoj. Plan nam je nekoliko škola u Hrvatskoj uključiti u pilot-provedbu programa i nadamo se da će ministarstvo obrazovanja i druge relevantne institucije prepoznati vrijednost FAO-ve kampanje , “ pojasnila je Borzan.

U Hrvatskoj se iz EU fondova financiraju sheme opskrbe škola mlijekom, voćem i povrćem iz domaće proizvodnje. Unutar tih programa Europska komisija je državama članicama ostavila mogućnost za provođenje edukacije djece o hrani, odnosno njenoj proizvodnji i vrijednosti. Hrvatska je jedna od samo nekoliko zemalja EU koje su uključile obrazovne poruke o nepotrebnom bacanju hrane u popratne mjere programa voća u školama.

„Drago mi je da se Hrvatska istakla po ovom pitanju i vjerujem da ćemo brzo naći zainteresirane škole. Istraživanja pokazuju da 50 posto sve bačene hrane u EU dolazi iz domaćinstava i to je uglavnom hrana koju je iz niza razloga teško preusmjeriti u donacije. Djeca koja nauče kako čuvati i poštovati hranu mogu članovima svoje obitelji prenijeti te informacije i vještine, te tako biti ambasadori borbe protiv bacanja hrane,“ smatra hrvatska europarlamentarka.

U ime Svjetske organizacije za hranu o programu i rezultatima pilot-provedbe govorio je Rodrigo de Lapuerta, FAO-ov direktor za suradnju s Europskom unijom.

Ovaj program je u pilot školama smanjio bacanje od 15 do 50 posto i namjera nam je da se počne provoditi u cijeloj EU. Cijenimo političku i financijsku podršku zastupnice Borzan i nadamo se da će se Hrvatska u narednom razdoblju uključiti u pilot-program,“ kazao je de Lapuerta.

Link na englesku verziju materijala: FAO